06 - 34071089 info@benschoots.nl

Algemene voorwaarden & Privacy Policy

Algemene voorwaarden
1 – Offerte
Voor iedere opdracht wordt een offerte samengesteld waarin de opdracht helder wordt omschreven. Ook wordt vastgelegd hoe, wanneer en met wie de opdracht wordt uitgevoerd. Als van toepassing zal het offertebedrag zo veel mogelijk worden gespecificeerd en toegelicht.
Offertes zijn vrijblijvend en twee weken geldig, tenzij anders vermeld op de offerte.
Als een klant akkoord gaat met een offerte dient deze de opdracht te bevestigen middels een reply op de email met het offerte aanbod. Bij het accepteren van de offerte gaat de klant ook akkoord met deze algemene voorwaarden.
Als in de offerte andere voorwaarden worden gesteld dan in deze algemene voorwaarden opgenomen dan vervallen de desbetreffende voorwaarden zoals in deze algemene voorwaarden opgenomen.
2 – Meerwerk
Als een opdracht zodanig verandert dat het de in de offerte beschreven arbeid overstijgt dan is er sprake van meerwerk. Hiervoor kunnen de kosten in rekening worden gebracht. Mocht deze situatie zich voordoen dan zal Made by Ben Schoots de opdrachtgever tijdig inlichten.
3 – Contactpersoon
Voor iedere opdracht wijst de opdrachtgever één contactpersoon aan. Alle communicatie tussen Made by Ben Schoots en de opdrachtgever verloopt via deze persoon. De contact persoon heeft de verantwoordelijkheid om uit naam van de opdrachtgever te handelen.
4 – Montages
Om de montage qua tijd en kosten efficiënt te laten verlopen wordt een 3-versie methode aangehouden:
1.Versie 1: de ruwe montage. Deze eerste versie wordt zoveel mogelijk volgens het script gemaakt maar is nog niet tot in detail afgewerkt. De klant krijgt deze versie te zien en geeft feedback over de structurele en inhoudelijke keuzes.
2.Versie 2: de montage. Aan de hand van de feedback wordt en nieuwe versie gemonteerd. Deze versie is tot in detail afgewerkt. De klant krijgt deze versie te zien en kan de editor van feedback voorzien, ditmaal over de details (timing, kleurbewerking, titels, transities et cetera)
3.Versie 3: final. De editor past de montage n.a.v. de feedback aan en de productie is klaar.
Als na versie 3 nog verdere aanpassingen gewenst zijn, dan kan dit als meerwerk in rekening worden gebracht. Previews zijn online beschikbaar en kunnen met een wachtwoord beschermd worden.
5 – Reis- en verblijfkosten
De reiskostenvergoeding bedraagt 0,24 euro per gereden kilometer (buiten gemeente Groningen). Voor ritten langer dan een uur bedraagt de reistijdvergoeding na het eerste uur 25 euro per uur.

 

6 – Muziekrechten
Als gebruik wordt gemaakt van copyright beschermde muziek moeten muziekrechten worden betaald aan stichting Buma Stemra. Made by Ben Schoots kan een schatting geven van de kosten. Deze kosten worden in de offerte opgenomen maar kunnen in de uiteindelijke factuur hoger of lager uitvallen. Dit heeft te maken met de complexe tarieven van de stichting BUMA/STEMRA.
Echter bieden wij ook de mogelijkheid tot speciaal gecomponeerde muziek door een van onze aangesloten componisten.
Daarnaast is het mogelijk om royalty free muziek te kopen. Hiermee wordt met een helder, eenmalig bedrag alle muziekrechten betaald.
7 – Auteursrecht
Alle door Made by Ben Schoots geproduceerde tekst, geluid en beeldmaterialen (concepten, scripts, draaiboeken, videobeelden, foto’s, animaties, et cetera) vallen onder het auteursrecht en zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal dient toestemming te worden verleend door de auteur.
8 – Intellectueel eigendom
Workflow, templates, designs, formulieren, setups, camera instellingen en montage documenten zijn intellectueel eigendom van Made by Ben Schoots en worden niet beschikbaar gesteld.
9 – Copyright
Een klant krijgt het copyright op de door hem bestelde videoproductie, voor het in de offerte vastgelegde doel. Mocht een klant het copyright willen uitbreiden of fysieke kopieën willen maken, dan gaat dit in samenspraak met Made by Ben Schoots. Dit heeft ook te maken met eventuele rechten van derden op gebruikt muziek en beeldmateriaal.
In geval van copyright schending is Made by Ben Schoots niet verantwoordelijk voor eventuele claims van derden.
10 – Camera materiaal (footage)
Tenzij anders afgesproken wordt camera materiaal niet zonder meer beschikbaar gesteld. In tegenstelling tot de afgeleverde videoproductie, ligt het copyright op het camera materiaal bij Made by Ben Schoots. Dit copyright is wel verhandelbaar.
Tegen een vergoeding kan camera materiaal door Made by Ben Schoots worden opgeslagen op HDD. Made by Ben Schoots is niet aansprakelijk voor verlies van het materiaal. Als er geen afspraken worden gemaakt over opslag dan zal Made by Ben Schoots naar eigen inzicht het materiaal bewaren of vernietigen.
11 – Betaling
Made by Ben Schoots kan een aanbetaling vragen na akkoord van de opdracht. Deze wordt tijdig tijdens het versturen van de offerte afgesproken en schriftelijk vastgelegd.
De standaard betalingstermijn is 8 dagen na ontvangst van de factuur. Bij het niet tijdig betalen gelden de volgende termijnen en kosten:
1.Eerste herinnering: 1e dag na betalingstermijn, geen extra kosten
2.Tweede herinnering: 14 dagen na betalingstermijn, 25 euro administratie kosten en wettelijk verplichte rente
3.Derde en laatste herinnering: 21 dagen na het betalingstermijn. Incasso kosten en wettelijk verplichte rente.
12 – Eigendomsvoorbehoud
De opdrachtgever is pas eigenaar van de videoproductie als de betaling is ontvangen. Let op: ‘eigenaar’ betekend niet dat het auteursrecht en copyright ook bij de opdrachtgever liggen. Zie ‘9 – copyright’.
De opdrachtgever wordt alleen eigenaar van het in de offerte beschreven af te leveren product of dienst.
13 – Zelfstandigheid
Made by Ben Schoots voldoet aan alle voorwaarden van een zelfstandige onderneming. Een DBA overeenkomst zoals door de belastingdienst van bepaalde ZZP-ers wordt verwacht, is dus niet nodig.
14 – Aansprakelijkheid
Made by Ben Schoots is aansprakelijk voor aantoonbare schade tot een maximum van het offerte bedrag.

Laatste aanpassing: 01-04-2020
Made by Ben Schoots – Tel: 0634071089 – info@benschoots.nl
IBAN: AFGESCHERMD (tnv Ben Schoots) – KVK: 72008431 – BTW ID: AFGESCHERMD

Privacy Policy

Privacy Policy

Wij gaan zorgvuldig om met de data van onze klanten. Wij bewaren alleen de gegevens die nodig zijn om prettig zaken met elkaar te doen. Gegevens en video opnames worden niet doorverkocht. Alle data staat of offline, of op goed beveiligde servers.

Vanwege wettelijke verplichting hebben we hier toch de officiele versie:

Privacy Policy for Made by Ben Schoots

At Benschoots.nl, accessible from https://benschoots.nl, one of our main priorities is the privacy of our visitors. This Privacy Policy document contains types of information that is collected and recorded by Benschoots.nl and how we use it.

If you have additional questions or require more information about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us.

This Privacy Policy applies only to our online activities and is valid for visitors to our website with regards to the information that they shared and/or collect in Benschoots.nl. This policy is not applicable to any information collected offline or via channels other than this website.

Consent

By using our website, you hereby consent to our Privacy Policy and agree to its terms.

Information we collect

The personal information that you are asked to provide, and the reasons why you are asked to provide it, will be made clear to you at the point we ask you to provide your personal information.

If you contact us directly, we may receive additional information about you such as your name, email address, phone number, the contents of the message and/or attachments you may send us, and any other information you may choose to provide.

When you register for an Account, we may ask for your contact information, including items such as name, company name, address, email address, and telephone number.

How we use your information

We use the information we collect in various ways, including to:

  • Provide, operate, and maintain our webste
  • Improve, personalize, and expand our webste
  • Understand and analyze how you use our webste
  • Develop new products, services, features, and functionality
  • Communicate with you, either directly or through one of our partners, including for customer service, to provide you with updates and other information relating to the webste, and for marketing and promotional purposes
  • Send you emails
  • Find and prevent fraud

Log Files

Benschoots.nl follows a standard procedure of using log files. These files log visitors when they visit websites. All hosting companies do this and a part of hosting services’ analytics. The information collected by log files include internet protocol (IP) addresses, browser type, Internet Service Provider (ISP), date and time stamp, referring/exit pages, and possibly the number of clicks. These are not linked to any information that is personally identifiable. The purpose of the information is for analyzing trends, administering the site, tracking users’ movement on the website, and gathering demographic information. Our Privacy Policy was created with the help of the Privacy Policy Generator and the Privacy Policy Template.

Cookies and Web Beacons

Like any other website, Benschoots.nl uses ‘cookies’. These cookies are used to store information including visitors’ preferences, and the pages on the website that the visitor accessed or visited. The information is used to optimize the users’ experience by customizing our web page content based on visitors’ browser type and/or other information.

For more general information on cookies, please read “What Are Cookies”.

Advertising Partners Privacy Policies

You may consult this list to find the Privacy Policy for each of the advertising partners of Benschoots.nl.

Third-party ad servers or ad networks uses technologies like cookies, JavaScript, or Web Beacons that are used in their respective advertisements and links that appear on Benschoots.nl, which are sent directly to users’ browser. They automatically receive your IP address when this occurs. These technologies are used to measure the effectiveness of their advertising campaigns and/or to personalize the advertising content that you see on websites that you visit.

Note that Benschoots.nl has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.

Third Party Privacy Policies

Benschoots.nl’s Privacy Policy does not apply to other advertisers or websites. Thus, we are advising you to consult the respective Privacy Policies of these third-party ad servers for more detailed information. It may include their practices and instructions about how to opt-out of certain options. You may find a complete list of these Privacy Policies and their links here: Privacy Policy Links.

You can choose to disable cookies through your individual browser options. To know more detailed information about cookie management with specific web browsers, it can be found at the browsers’ respective websites. What Are Cookies?

CCPA Privacy Rights (Do Not Sell My Personal Information)

Under the CCPA, among other rights, California consumers have the right to:

Request that a business that collects a consumer’s personal data disclose the categories and specific pieces of personal data that a business has collected about consumers.

Request that a business delete any personal data about the consumer that a business has collected.

Request that a business that sells a consumer’s personal data, not sell the consumer’s personal data.

If you make a request, we have one month to respond to you. If you would like to exercise any of these rights, please contact us.

GDPR Data Protection Rights

We would like to make sure you are fully aware of all of your data protection rights. Every user is entitled to the following:

The right to access – You have the right to request copies of your personal data. We may charge you a small fee for this service.

The right to rectification – You have the right to request that we correct any information you believe is inaccurate. You also have the right to request that we complete the information you believe is incomplete.

The right to erasure – You have the right to request that we erase your personal data, under certain conditions.

The right to restrict processing – You have the right to request that we restrict the processing of your personal data, under certain conditions.

The right to object to processing – You have the right to object to our processing of your personal data, under certain conditions.

The right to data portability – You have the right to request that we transfer the data that we have collected to another organization, or directly to you, under certain conditions.

If you make a request, we have one month to respond to you. If you would like to exercise any of these rights, please contact us.

Children’s Information

Another part of our priority is adding protection for children while using the internet. We encourage parents and guardians to observe, participate in, and/or monitor and guide their online activity.

Benschoots.nl does not knowingly collect any Personal Identifiable Information from children under the age of 13. If you think that your child provided this kind of information on our website, we strongly encourage you to contact us immediately and we will do our best efforts to promptly remove such information from our records.